Nadpis projektu:

Sutivan 2008 - 100 let Doktor Mikolášek

Krátky popis:

Příklad jedné historie Sutivanu – setkání s životní cestou rodiny českého doktora Antonína Mikoláška, který před a po první světové válce v Sutivanu nejen působil jako lékař a angažovaný občan obce, ale i jako průkopník tehdy počínajícího turismu.”

Pořadatel - Město Sutivan, ostrov Brač. Chorvatsko

Spolupořadaté a sponzoři:

Turistická Organizace Sutivan,

Bohdan a Jana Mikoláškovi, Zurich ... a další

Účastníci:

Poslanec České Republiky pan Karel Kuhnl

Starosta města Sutivan a další zástupci obce

Bohdan a Jana Mikoláškovi, Sutivan

Rodinní příslušníci a přátelé z České Republiky, Francie, Německa a Švýcarska

(cca 50 osob)

Program:

   Čtvrtek až pátek – příjezd hostíUbytování zajištěno v soukromých apartmánech na vlastní náklady
   ( poslanec a strýc Dr. A.Mikolášek s manželkami jako hosté obce v penzionu Bunta )

   14.6. Sobota – Oběd, v rodinném kruhu s několika hosty
   ( soukromá akce rodiny )

   Neděle – 10h účast a zpívání v kostele při mši

   20h – Letní kino Sutivan
   100 let Doktor Mikolášek v Sutivanu
   První polovina – Hudební zahájení:
   krátký proslov – poslanec ČR a strýc MUDr Ant. Mikolášek mladší
   Bohdan Mikolášek -Video-prezentace, vlastní písně
   O přestávce “výstava starých fotografií” Fr. Mlinac – Pohoštění od obce Sutivan
   Na závěr – hudební program – Dalmatinská Klapa

   Pondělí – 11h(?) Výlet lodí “Malý Jure”
   Sutivanské zálivy – “Klimatická stanice Gomilica” – Fishpicknick (Blaca?)

17.6. - 22.6. Úterý až sobota Volný program, rekreace,
Přírodní Park, Výlety, koncert českého dětského sboru ....(upřesní se...)