Sutivan song

Sutivan jest to nej ze všech měst
není to sice ten "na zemi ráj"

tam jedna z dvou věží se dotýká hvězd
i na nebi tisíce rájů maj

K ránu i krásné hvězdy nad Splitem dohoří

mě stačí, když se smáčím zde v mém ráji na moři


  Sutivan jest to nej ze všech měst
s náma si zpívej a hrábni do strun
Byl tady včera a je tu i dnes
navzdory šplouchání módních vln
Jsou města, která mlčí a jiná hovoří
mé město je píseň psaná na moři

Sutivan jest to nej ze všech měst
nic pro ty co hledají "cestovní ruch"
Sutivan jest "the best of the best"
Pohoda, slunce a voda a vzduch

... to Sutivan jest! ... oh yes!

 


 

 

Nová nahrávka ....................MP3..

.mp3 prvni nahravka - jen s kytarou

....... prevod HR !!!!!! ..... hier